Ponuda za distribuciju

Slobodni smo vam ponuditi knjigovodstveni paket 'IPOS knjigovodstvo' za daljnju prodaju.

Program je napravljen “konfekcijski” što znači da se prodaje kao gotov proizvod. U svakoj instalaciji se nalaze svi moduli, a registracijskom datotekom se otključaju samo oni moduli koje kupac želi kupiti.

 

Primjer ugovora o distribuciji:

Članak 1.

Predmet ugovora je plasman knjigovodstvenog programa “IPOS knjigovodstvo”.
Kompletan program, obuka u obliku snimljenih video uputa, pisane upute u obliku html helpa i upute u pdf-u se nalaze na web stranicama Iposa.

 

Članak 2.

Distribucija se ugovara na neodređeno vrijeme. Obje strane mogu u bilo kojem trenutku jednostrano raskinuti ugovor. Ugovor se može raskinuti pismeno ili telefonski.

Za vrijeme trajanja ugovora podaci o ovlaštenom distributeru će biti objavljeni na internet stranicama IPOS-a, www.ipos.hr. Nakon što IPOS ukloni podatke o distributeru sa internet stranica ugovor o distribuciji se smatra raskinutim.

Članak 3.

DISTRIBUTER kontaktira s kupcem do trenutka prodaje, nakon prodaje IPOS servisira kupca kompletno, a DISTRIBUTER nema više nikakvih obaveza prema kupcu i IPOS-u.

Članak 4.

DISTRIBUTER smije program Ipos knjigovodstvo prodavati po cijeni jednakoj onoj koja je definirana u IPOS-ovom cjeniku. IPOS-ov cjenik je javan, a nalazi se i na internet stranici www.ipos.hr

 

Članak 5.

DISTRIBUTER od IPOS-a kupuje programe sa 20% (dvadeset%) rabata. Dodatni rabat od +10% (deset%) na osnovni rabat DISTRIBUTER može dobiti za svakih netto 50.000 kn unaprijed kupljenih programa, maksimalni rabat je 50% (pedeset%).

 

Članak 6.

DISTRIBUTER može od IPOS-a za daljnju prodaju kupovati samo programe tj. osnovne module, doplate za dodatne firme, doplate za mrežu i dodatne instalacije. DISTRIBUTER ne može za daljnju prodaju kupovati paušalna održavanja, nadogradnje, pretplate na nadogradnje.

 

direktor
Kujundžić Kemil, dipl.ing.