Pitanja i odgovori

Uputa

Za dodatno pretraživanje teksta prikazanih pitanja pritisnite CTRL+F u vašem browseru.


Redoslijed

Prikaži pitanja

Odabir modula

Odaberite module za koje želite vidjeti odgovore

        Stranica 1 od 1

Ukupno pronađeno pitanja/odgovora: 1

Grupa: Sistem 1

P: Kako u Microsoft Excel importirati strukturiranu XML datoteku sa exportiranim izvještajem iz Ipos knjigovodstva.
Sistem - ID:139527 - 21.06.2015
O: Naravno da kao preduvjet moramo na računalu imati instaliran Microsoft Excel program.
Bilo koju datoteku pa tako i ovu možemo otvoriti:
a) direktno iz Windows Explorera
b) tako da prvo pokrenemo Excel i onda iz njega otvaramo datoteku.

Ako datoteku otvaramo iz Windows Explorera (npr. ExportBrutoBilanca.XML) kliknemo na nju desnim klikom miša i u novootvorenom meniu odaberemo "Open with" pa u sljedećoj opciji "Excel".

Ako prvo pokrenemo Excel tada u meniu odabiremo Open, Open Workbooks i moramo na disku pronaći mjesto XML datoteke da bismo je mogli otvoriti.

U Excelu dobivamo prozor sa naslovom "Import XML...", odaberemo opciju "Open the file with the following stylesheet applied" (selektirano je http://www.ipos.hr/Download/IposIzvjestaj.xsl).

Ako dobijemo poruku upozorenja tipa "The file format and extension of ExportBrutoBilanca.XML don't mach. The file could be corrupted or unsafe. Unless you trust its source, dont open it. Do you want to open it anyway?" odabrat ćemo opciju "Yes" jer je datoteka od Iposa i poznata nam je.

Datoteka se otvara u Excelu sa točno popunjenim redovima i kolonama kao i da smo je ručno popunili i možemo je dalje obrađivati i exportirati u druge formate.

Excel je datoteku importirao i otvorio kao Read-only pa ako smo radili neke izmjene i želimo ih spremiti moramo tekući Workbook spremiti pod novim imenom, dakle opcija Save as ... i spremamo kao Excel Workbook (*.xlsx) pod imenom npr. Bruto bilanca.

Informacija
Bilo koji tabelarni prikaz u programu Ipos knjigovodstvo je moguće jednim klikom exportirati u strukturirani XML format.
- potrebno je otvoriti neki prozor sa tabelarnim prikazom podataka.
- kliknemo mišem na neko polje u tabeli
- zatim u gornjem dijelu glavnog prozora u redu ispod naziva matične firme kliknemo na ikonu koja u kvadratiću ima oznaku "- nakon uspješnog kreiranja javlja se u prozorčiću poruka "Kreirana je datoteka ....\data\temp\Tabela_Naziv tabele_...XML"
- odabirom opcije "Otvori" u prozorčiću program će otvoriti Windows Explorer i direktorij sa navedenom datotekom
Import u Excel je kao u gornjoj uputi.

Napomena
Automatsko exportiranje izvještaja u Excel je moguće i iz PrintPreview prozora u programu Ipos knjigovodstvo za sve izvještaje u programu, ali za razliku od gore navedenog direktnog XML exporta ovo je samo import slike izvještaja u Excel sa svim ostalim podacima (zaglavlja, prijelomi stranica i dr.) u kojem slučaju podatke nije moguće točno pozicionirati u Excel polja.
    Stranica 1 od 1