Kalkulator-narudžba

Pogledajte

Uputa

Ovdje možete izračunati cijenu programa kombinirajući razne module po A i B cjeniku, mrežnu verziju sa željenim brojem stanica, vođenje više firmi u istoj instalaciji, izračunati cijenu za knjigovodstvene servise i obrazovnih ustanova.

Kalkulator ima ugrađene kontrole prema uvjetima cjenika tako npr. ne možete odabrati neki modul po A cjeniku i mrežnu verziju ili ako odaberete obračun plaća označit će se automatski i kadrovska evidencija.

U prostoru za posebne napomene možete upisati eventualne specifičnosti (više instalacija i sl.).

Ovu stranicu možete koristiti ili samo sa informativni izračun cijene ili možete na dnu stranice ispuniti kontakt podatke i zatražiti ponudu prema ovoj narudžbi.

Napomena

Eventualnu uplatu možete izvršiti jedino prema službenoj ponudi IPOS-a koju ćete dobiti nakon što pošaljete ovu narudžbu.

Nakon što pošaljete narudžbu kopiju narudžbe ćete dobiti i na mail koji ste naveli u kontakt podacima.

Popis osnovnih modula

R.b. Naziv modula  Cjenik A (mali korisnici) Cjenik B
Ograničenje unosa  Cijena kn  Cijena kn
1. Glavna knjiga 1500 stavaka
2. Saldakonti kupaca 500 dokumenata
3. Saldakonti dobavljača 500 dokumenata
4. Blagajna, putni nalozi, loko vožnja 150 dokumenata
5. PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a 150 dokumenata
6. Robno i materijalno poslovanje 1.500 stavaka
7. Fakturiranje u veleprodaji 1000 stavaka
8. Proizvodnja i servis 200 radnih naloga
9. PC blagajna 2000 stavaka
10. Maloprodajne zalihe 3000 stavaka
11. Osnovna sredstva 50 sredstava
12. Obračun plaća i drugih dohodaka 5 radnika
13. Kadrovska evidencija 5 radnika
14. Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) 500 redova
15. Besplatni pomoćni programi neograničeno 0,00 0,00
      Ukupno moduli 0,00

Dodatne opcije

Navedeni moduli će raditi u mreži sa istovremenim brojem pristupa u program
(Cijena 25% od vrijednosti osnovnih modula za svaku stanicu)
0,00
U istoj instalaciji će se voditi poslovne knjige za ukupno firmi
(Cijena 20% od vrijednosti osnovnih modula za dodatnu firmu)
0,00
Mi smo registrirani knjigovodstveni servis i želimo voditi ukupno firmi
(Cijena 2% od vrijednosti osnovnih modula)
0,00
Mi smo registrirana ustanova za obrazovanje i koristit ćemo program isključivo za za potrebe nastave, odredite broj firmi-polaznika
(potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kao potvrdu)
(Cijena 1% od regularnog cjenika)
0,00
SVEUKUPNO bez PDV-a   0,00
SVEUKUPNO sa PDV-om  0,00

Posebna napomena

Podaci o korisniku programa

Naziv firme/obrta
 
Ime i prezime
 
Ulica
 
Pošta i grad
 
E-mail
   
Telefon
 
Fax
 
OIB (JIB za BiH)
 

Ovlašteni distributer
 
E-mail distributera