Preuzimanje datoteka - download

Kategorije

Uputa za preuzimanje

Kliknite mišem na željenu datoteku u koloni Datoteka, na pitanje da li pokrenuti i spremiti datoteku odaberite Spremi ili Save

Kontakt informacije

Ispunite sve kontakt informacije i nakon toga kliknite na tipku Pošalji informacije dobit ćete poruku da možete skinuti (downloadati) datoteke.

Naziv firme/obrta  
Kontakt osoba  
Ulica  
Pošta i grad  
Kontakt telefon  
Osobni identifikacijski broj OIB
(za BiH upišite 00000000001)
 
MB/JMBG/JIB  
E-mail adresa    
Kako ste došli do informacije
o programu Ipos knjigovodstvo?
   

Probne verzije

Probne verzije u kojima rade sve funkcije kao u komercijalnoj verziji programa, nisu vremenski ograničene.
Jedina razlika prema komercijalnim verzijama je da se ne može unijeti neograničeni broj podataka. Podaci koji se unesu u probnoj verziji ostaju nakon što se program kupi i registrira.

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
13.2.0 17.06.2015 Instalacijska datoteka probne verzije programa Ipos knjigovodstvo. 25 200 s
13.2.0 17.06.2015 U datoteci za skidanje se nalazi direktorij u kojem je već izvršena kompletna instalacija. Nakon raspakiravanja datoteke pokrećete program knjigovdstvo.exe. 25 200 s


trenutno nevidljivi red tabele
11.1.992 27.12.2012. Fiskalizacija u Hrvatskoj.
Probna beta verzija za isprobavanje, nakon download-a kopirati u neki temp direktorij, pokrenuti i raspakirat će se već gotov instalacijski direktorij u kojem za pokretanje programa pokrenite knjigovodstvo.exe.
25 200 s

Nadogradnje

Nadogradnje su predviđene samo za registrirane korisnike koji nadogradnju mogu dobiti ili kroz paušalno održavanje ili kupovinom pojedine nadogradnje. Mogu se pronaći na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.

Dodaci podverzije

Dodaci podverzije su predviđene samo za registrirane korisnike na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.

Kod nadogradnje programa jedino se prva dva broja verzije nadograđuju (i kupuju), treći broj je uvijek samo dodatak koji se ne instalira posebno (i ne kupuje) nego je dovoljno samo zamijeniti izvršnu datoteku "knjigovodstvo.exe".
Datoteke su samodearhivirajuće tj. kopirajte je u neki direktorij i pokrenite, raspakirat će se knjigovodstvo.exe i nakon toga tu datoteku kopirajte na mjesto postojeće u direktoriju ...\Ipos knjigovodstvo.

Upute

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
KNJIGA.chm 13.2 17.06.2015 Windows HTML upute za program, cca 750 stranica. 11 64 s
KNJIGA.pdf 13.2 17.06.2015 Upute u PDF formatu za ispis na papir cca 750 stranica 11 64 s
IposVideoUpute.exe   16.08.2009 Video upute koje možete skinuti na svoje računalo, preporuka da ih pregledavate sa interneta 250 30 min
Plaća u naravi.pdf 1.0 24.07.2014. Upute za "Obračun plaće za prethodni mjesec i plaća u naravi tekućeg mjeseca" prema primjeru broj 3 sa web stranica Porezne uprave u vezi JOPPD obrasca. 1,2 2 s

Razno

Datoteka Verzija Datum Opis MB ADSL 1Mb/s
IposPodrska.exe 9.0 03.09.2012 Program za daljinsku podršku, nakon što pokrenete program potrebno je telefonski dojaviti ID i Password i možemo vam pružiti pomoć na vašem računalu. Video i audio. 1 8 s
Izdvojene_lokacije_zip.exe 13.0 03.08.2014 Kopije 4 instalacije za isprobavanje rutine Izdvojenih lokacija. U instalacijama su već podešeni parametri za rad izdvojenih lokacija. Svaki direktorij simulira jednu instalaciju tj. zasebnu lokaciju-računalo. 105 14 min
Materijali za distributere.exe
NEVIDLJIVI RED
    Materijali za distributere (Kratki vodič, naljepnica za CD, Prospekt, Cjenik programa) koji distributeri mogu printati za svoje potrebe 6 48 s
Obrazac DU - izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu.docx
NEVIDLJIVI RED
    Obrazac skinut sa stranica PU, ali u Word formatu da se može ispuniti na računalu i ispisati 0,01 0 s

Beta verzije

Ovdje se mogu kopirati neslužbene verzije programa tj. verzije koje su još u fazi izrade, njihova svrha je da korisnici mogu vidjeti određenu verziju u fazi kada su još uvijek moguće izmjene kako bi finalna verzija bila sa što manje grešaka i što više ugrađenih prijedloga korisnika.

Beta verzije su dostupne samo registriranim korisnicima na linku Preuzimanje datoteka za registrirane korisnike.