Distributeri dodatna pojašnjenja

Postupak prodaje, registracije i otključavanja

  • distributer ostvaruje kontakt sa kupcem i od kupca dobiva narudžbu tj. zahtjev za ponudom
  • distributer ispunjava kalkulator-narudžbu na web stranicama Iposa u koju upisuje podatke o traženim modulima i podatke o krajnjem kupcu
  • nakon što Ipos dobije narudžbu distributera putem weba šalje ponudu distributeru sa cijenama iz cjenika i iskazanim distributerskim rabatom
  • na osnovu ponude Iposa distributer daje ponudu kupcu
  • kupac distributeru uplaćuje po ponudi
  • po uplati distributera Ipos distributeru šalje materijal (račun, originalni CD, registracijsku datoteku) koji ovaj šalje kupcu
  • kupac instalira program (ako ga još nije instalirao), registrira program s registracijskom datotekom, očitava identifikacijski broj računala i dojavljuje Iposu, dobiva ključ za otključavanje

Uputa distributeru kako treba prodati program

Distributeru je glavni zadatak pronaći klijenta koji bi imao potrebu i interes za kupnju knjigovodstvenog programa, kada nađe takvog klijenta 50% posla je napravljeno.
Distributer dalje treba upoznati potencijalnog kupca s osnovnim informacijama o programu tj. koje sve module sadrži, cijene modula, da se radi o windows operativnom sistemu i sl., objasniti mu jednostavan postupak instalacije, pregled video uputa, pokazati mu čak i osnove kretanja po programu ako se radi o kupcu koji nema iskustva u windowsima.

Sve izvan toga distributer ne treba i ne mora raditi jer nema dovoljno znanja o programu. Dakle distributer ne treba održavati prezentacije na kojima bi se ulazilo u detalje programa.
Sam program na CD-u je neka vrsta prezentacije gdje će kupac vidjeti detaljnije informacije o programu, a ako se radi o specifičnostima treba ga uputiti na IPOS ili distributer sam može kontaktirati IPOS ako se radi o kraćim pitanjima.

Ako je distributer ujedno i korisnik programa i smatra da ima dovoljno znanja za održavanje prezentacije, tada je u redu da distributer održi prezentaciju korisniku.

Bitno je znati da potencijalni kupci knjigovodstvenog programa nisu neuki korisnici kojima se može lijepim riječima prodati bilo što, oni će znati prepoznati da li izlagač poznaje materiju o kojoj govori.
Na taj način se može dobar proizvod u očima kupca prikazati kao loš i prije negoli se kupac sam uvjeri u njegovu stvarnu kvalitetu. Rezultat svega je propali posao koji je kao što smo na početku rekli već 50% napravljen.

Kada IPOS prodaje program potencijalnom kupcu, sami mu sugeriramo da ne kupuje program ako u razgovoru zaključimo da program nije "po njegovoj mjeri". Nije svaki program za svakoga. Uvijek sugeriramo kupcu, pa čak i onima kojima se jako žuri, da prije kupnje potroše određeno vrijeme i isprobaju program.
Uostalom radi se o nečemu što bi se trebalo koristiti više godina i na čemu bi kupac trebao bazirati svoje poslovanje, o takvim stvarima se ne odlučuje za jedan dan.

Na što se sve i kako obračunavaju doplate za mrežu i dodatnu firmu

Osnovna cijena je prema tabeli cjenika i vrijedi samo za jednu instalaciju na jednom računalu i vođenje jedne firme.

Ako netko treba voditi više firmi unutar jedne instalacije programa, plaća se doplata od 10% na ukupnu vrijednost programa po osnovnom cjeniku. Ako se radi o knjigovodstvenom servisu (potreban izvadak iz sudskog registra kao dokaz) tada je doplata za firmu 1% po firmi, ali je minimum 10 firmi.

Doplata za mrežu je 20% od cijene osnovnih modula + doplata za dodatne firme, za svaku mrežnu licencu. Radi se o maksimalnom broju korisnika koji mogu istovremeno biti u programu, nije bitan broj umreženih računala.

Cijena modula na dodatnim instalacijama je ista kao i za prvu instalaciju.

Razlike A i B cjenika

Cjenik A je predviđen za male korisnike koji nemaju veliku količinu podataka. Cijene se mogu kombinirati tj. jedan modul iz cjenika A drugi iz cjenika B međutim ako je barem jedan modul iz cjenika A tada program može biti isključivo u jednokorisničkoj verziji i za vođenje jedne firme i ne može postojati instalacija na drugom računalu istog programa.

Ako korisnik koji je imao neke module iz cjenika A sada želi npr. mrežnu verziju ili dodatnu firmu, to može ostvariti jedino tako da prvo nadoplati sve module iz cjenika A na cjenik B.

Mogućnosti davanja popusta ili plaćanja na rate

Distributeri od IPOS-a dobivaju popust od 20%, dakle imaju prostora unutar tih 20% dati svoj popust kupcu, ako bi dali popust veći od 20% bili bi u gubitku što je nelogično.
Distributer eventualno može s IPOS-om u nekim slučajevima dogovoriti drugačiju cijenu, ali njegov popust i na tu drugačiju cijenu ostaje 20%.

U slučaju plaćanja na rate od strane kupca, distributer sam snosi financijski teret rata i rizik neplaćanja kupca tj. IPOS isporučuje program po plaćenom predračunu distributera.

Potrebna hardwerska i softwerska platforma

Preporučeni operativni sistem je minimalno Windows 7 klijent, minimalno Win2008 Server.
Hardware: računalo na kojem normalno radi operativni sistem, preporučena min rezolucija monitora 1600 x 1024px

Kakva podrška je potrebna za program i kako je ostvariti

Podrška za program je ista za sve korisnike u Hrvatskoj i BiH.
Problemi koji se mogu pojaviti u radu programa se mogu podijeliti u tri nivoa:

1) nivo računala

2) nivo operativnog sistema

3) nivo programa

Problemi računala i operativnog sistema ne ulaze u podršku Iposa, tu podršku korisnik mora zatražiti od dobavljača računala i windowsa.

Svi problemi u programu koji se ne mogu riješiti telefonski ili mailom/faxom se mogu riješiti udaljenim pristupom preko adsl/interneta.
Na originalnom CD-u i internetu se inače nalazi preko 7 sati sati video uputa koje su zapravo snimljena obuka. Njene prednosti su u tome što ih korisnik ili potencijalni korisnik može preslušati koliko puta želi i onda kada to njemu odgovara, pa i nakon nekog vremena ako je zaboravio neke stvari.

Koje su obaveze distributera prema kupcima i tko im daje podršku

Distributeri kontaktiraju s kupcem do trenutka prodaje. Do tog trenutka distributer mu pruža sve informacije, prezentacije i sl., dakle o trudu i umijeću distributera ovisi koliko će programa prodati. Nakon prodaje Ipos preuzima kupca i daje mu svu dalju podršku.

Kako distributeri u programu mogu prikazati svoje podatke, njihova reklama

Distributeri mogu ubaciti svoje podatke u osnovni pozdravni prozor kod pokretanja probne verzije. U helpu, u tabu Search (pretraživanje) upišite Distributeri i pronaći ćete uputu.