Cjenik programa

Cjenik A je za module sa ograničenjem unosa, cijene su 50% niže nego u cjeniku B, a namijenjen je malim korisnicima koji vode samo jednu firmu i bez mrežnog rada.

Mogu se kombinirati moduli iz A i B cjenika npr. glavna knjiga iz cjenika B, a plaće i kadrovska iz cjenika A.

Cjenik B je bez ograničenja unosa, mogu se voditi poslovne knjige za više firmi i podržan je mrežni rad na više računala.

R.b. Naziv modula Cjenik A (mali korisnici) Cjenik B
Vidi Ograničenje unosa Cijena kn Cijena kn
1. Glavna knjiga 1500 stavaka 750,00 1.500,00
2. Saldakonti kupaca 500 dokumenata 500,00 1.000,00
3. Saldakonti dobavljača 500 dokumenata 500,00 1.000,00
4. Blagajna, putni nalozi, loko vožnja 150 dokumenata 500,00  1.000,00
5. PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a 150 dokumenata 500,00 1.000,00
6. Robno i materijalno poslovanje 1.500 stavaka 1.000,00 2.000,00
7. Fakturiranje u veleprodaji 1000 stavaka 750,00 1.500,00
8. Proizvodnja i servis 200 radnih naloga 1.000,00 2.000,00
9. PC blagajna 2000 stavaka 500,00 1.000,00
10. Maloprodajne zalihe 3000 stavaka 1.000,00 2.000,00
11. Osnovna sredstva 50 sredstava 500,00 1.000,00
12. Obračun plaća i drugih dohodaka 5 radnika 750,00 1.500,00
13. Kadrovska evidencija 5 radnika 375,00 750,00
14. Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) 500 redova 250,00 500,00

Kupnjom bilo kojeg modula besplatno se dobivaju programi za HUB obrasce (virmani), Potpisivanje PDF dokumenata certifikatima, Obračun kamata, Arhiviranje, Partneri i dr.

Kad se kupi samo kadrovska onda ona može biti po A ili B cjeniku, ali kad se kupi kadrovska i plaće onda oboje moraju biti po A ili B cjeniku. Plaće se ne mogu kupiti bez kadrovske.

Uvjeti

 • cijene su bez poreza,vrijede za instalaciju na jednom računalu i vođenje jedne firme
 • cijena mrežne verzije programa (više računala međusobno povezanih u mrežu) se uvećava za 25% od vrijednosti programa onoliko puta koliki je maksimalni željeni broj stanica u programu u jednom trenutku

  Primjer: u uredu posjedujete 10 računala koja su međusobno povezana u mrežu. Ako želite mogućnost da u jednom trenutku korisnici na 3 računala budu istovremeno u programu tada vam treba mrežna licenca za 3 računala. Nebitno je koja su to 3 računala i ne moraju uvijek biti ista.

  U tom slučaju cijena se formira na način da se prvo izračuna cijena jednokorisničke verzije (zbroj osnovnih modula, dodatnih firmi ...) npr.

  • fakturiranje u veleprodaji 1.500,00 kn
  • robno knjigovodstvo 2.000,00 kn
  Ukupno 3.500,00 kn, na taj iznos izračunavamo 25% tj. 3.500 x 0,25 =875,00 kn i to množimo sa brojem stanica tj. 875,00 x 3 = 2.625,00 kn
 • doplata za vođenje svake dodatne firme na istom računalu iznosi 20% od osnovne cijene, za knjigovodstvene servise povlaštena cijena 2% od osnovne cijene minimalno 10 firmi, knjigovodstveni servisi moraju dostaviti izvadak iz sudskog registra gdje kao osnovna djelatnost mora biti Računovodstvo-knjigovodstvene usluge.
  Primjer:ako na istom računalu želite voditi ukupno 4 firme, a posjedujete module Fakturiranje u veleprodaji i Robno knjigovodstvo po cjeniku B tj. ukupno 3.500,00 kn, doplata za svaku dodatnu firmu je 20% tj. 3.500 x 0,20 = 700,00 kn za svaku firmu tj. ukupna doplata je 700,00 kn x 3 = 2.100,00 kn.
 • cijena za vođenje izdvojenih lokacija je 4.000,00 kn po lokaciji, (centar se isto računa kao lokacija)
 • cjenik A sa 50% popusta vrijedi samo za jednokorisničku verziju i vođenje jedne firme u jednoj instalaciji.
 • kupovinom dobivate:
  • korisničko ime, lozinku i link za skidanje (download) registrirane verzije sa weba,
  • 200 stranica uputa u .pdf formatu na webu,
  • 900 stranica windows help case sensitive uputa u programu,
  • 7 sati video uputa na webu,
  • 30 dana besplatne podrške (mailom ili faxom)
  • Obuka za program se nalazi na web straicama IPOS-a, potrebno je odgledati obuku i koristiti 30 dana podrške za dodatna pitanja.
 • Ostalo
  • nakon 30 dana uvođenja u rad možete odabrati paušalno održavanje programa ili održavanje po intervenciji, paušalno održavanje se uređuje ugovorom, održavanje po intervenciji se naplaćuje prema zahvatu
  • svaki modul može se kupiti pojedinačno i koristiti nezavisno od ostalih modula, moguće su kombinacije modula iz različitih cjenika, tokom vremena se može doplatiti razlika cjenika A do B
  • nije moguće definirati max broj stanica na nivou pojedinog modula nego samo za čitav program
  • zadržavamo pravo promjene cijena

Ograničenja unosa A cjenika

Ograničenja unosa postoje kada je neki modul u probnom radu ili kada je kupljen po cjeniku A.

Moduli koji su kupljeni po cjeniku B nemaju ograničenja unosa.

Da li neki modul ima ili nema ograničenje unosa možete provjeriti u meniu Pomoć>Registracijski podaci.

Isto tako za svaki modul postoje ključni prozori kod kojih u donjem statusnom redu piše trenutni broj upisanih stavaka i oznaka ograničenja tako da možete pratiti odnos upisano i ograničeno.

Za svaki modul postoji posebno ograničenje:

R.b. Naziv modula Opis ograničenja
1. Glavna knjiga Ograničen je zbroj stavaka u svim knjiženjima dnevnika. U samom prozoru dnevnika možete u donjem statusnom redu vidjeti koliki je trenutni broj upisanih stavaka.
2. Saldakonti kupaca Ograničen je ukupan broj dokumenata zajedno (računa, OK-ova, storna, uplata). To je zapravo broj knjiženja u dnevniku.
3. Saldakonti dobavljača Ograničen je ukupan broj dokumenata zajedno (računa, OK-ova, storna, uplata). To je zapravo broj knjiženja u dnevniku.
4. Blagajna, putni nalozi, loko vožnja Ograničen je ukupan broj dokumenata (uplatnica i isplatnica) u svim blagajnama. To je zapravo ukupan broj rednih brojeva svih blagajni. Ograničen je i broj putnih naloga na isti broj dokumenata.
5. PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a Ograničen je ukupan broj rednih brojeva svih knjiga IR-a ILI svih UR-a. Tj. ograničenje će se aktivirati kada IR-e ili UR-e premaše broj ograničenja, a ne kada IR-e i UR-e zajedno premaše broj ograničenja.
6. Robno i materijalno poslovanje Ograničen je zbroj stavaka svih dokumenata u svim skladištima. Tj. zbroje se stavke svih primki, otpremnica, izdatnica i dr. sa svih skladišta.
7. Fakturiranje u veleprodaji Ograničen je zbroj stavaka u svim računima ILI u svim predračunima. Tj. ograničenje će se premašiti ili u računima ili u predračunima. Npr. ako je ograničenje 1000 stavaka to znači da u jednojo kalendarskoj godini možete upisati 1000 računa sa 1 stavkom ili 500 računa sa 2 stavke itd.
8. Proizvodnja i servis Ograničen je broj radnih naloga u jednoj poslovnoj godini.
9. PC blagajna Ograničen je zbroj stavaka svih računa na svim kasama.
10. Maloprodajne zalihe Ograničen je zbroj stavaka svih dokumenata u svim prodavaonicama. Tj. zbroje se stavke svih primki, otpremnica, izdatnica i dr. iz svih prodavaonica.
11. Osnovna sredstva Ograničen je broj sredstava u šifrarniku osnovnih sredstava (dugotrajne imovine).
12. Obračun plaća i drugih dohodaka Ograničen je broj djelatnika. (U probnoj verziji je ograničenje 5 obr. razdoblja)
13. Kadrovska evidencija Ograničen je broj djelatnika.
14. Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) Ograničen je broj redova u knjigama KPI tj. KPR.

Devizni cjenik za inozemstvo

Napomena: za pretvorbu kunskih cijena u eure kunske cijene se dijele faktorom 6,666666.

R.b. Naziv modula Cjenik A (mali korisnici) Cjenik B
Ograničenje unosa Cijena eur Cijena eur
1. Glavna knjiga 1500 stavaka 112,50 225,00
2. Saldakonti kupaca 500 dokumenata 75,00 150,00
3. Saldakonti dobavljača 500 dokumenata 75,00 150,00
4. Blagajna, putni nalozi, loko vožnja 150 dokumenata 75,00 150,00
5. PDV obrazac, knjige UR-a i IR-a 150 dokumenata 75,00 150,00
6. Robno i materijalno poslovanje 1.500 stavaka 150,00 300,00
7. Fakturiranje u veleprodaji 1000 stavaka 112,50 225,00
8. Proizvodnja i servis 200 radnih naloga 150,00 300,00
9. PC blagajna 2000 stavaka 75,00 150,00
10. Maloprodajne zalihe 3000 stavaka 150,00 300,00
11. Osnovna sredstva 50 sredstava 75,00 150,00
12. Obračun plaća i drugih dohodaka 5 radnika 112,50 225,00
13. Kadrovska evidencija 5 radnika 56,25 112,50
14. Poslovanje obrtnika (KPI, KPR) 500 redova 37,50 75,00